Karolinska institutet - Nationell plattform för fysioterapeuter om Covid-19

Klicka på https://ki.instructure.com/courses/4193 för att öppna resurs