----> Lärare se våra videoguider - hur spela in video och videos om Moodle

Klicka på https://moodle.med.lu.se/course/view.php?id=2832 för att öppna resurs