Kort övergipande video om Moodle!

Click https://www.youtube.com/watch?v=SsR_4iqyPgM link to open resource.