Kort övergipande video om Moodle!

Klicka på https://www.youtube.com/watch?v=SsR_4iqyPgM för att öppna resurs