Programinformation för Specialistsjuksköterskeprogrammet

Här finner ni bl.a. kontakt till studievägledare, EVU-enheten, Servicedesk etc, information om fusk och studenternas rättigheter och skyldigheter, registrering och tentamen, studiestöd (blanketter), kvalitetsutvecklning o.s.v.