Studentkonto

Som student vid Lunds universitet tilldelas du ett IT-konto. Med det kan du logga in till e-post, Studentportalen, Moodle, LU-kort,  allmänna datasalar och bibliotekets nättjänster.