EVU enheten (Enheten för verksamhetsförlagd utbildning)

Här kan du också läsa om rutiner vid arbetsskada/olyckstillbud under VFU.

Klicka på https://moodle.med.lu.se/course/view.php?id=1753 för att öppna resurs