Kontakt till- och information om EVU enheten (Enheten för verksamhetsförlagd utbildning)

Klicka på https://moodle.med.lu.se/course/view.php?id=1753 för att öppna resurs