Arbetsskada och personskadeförsäkring

Rutiner vid arbetsskada/olyckstillbud under verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Klicka på https://moodle.med.lu.se/mod/page/view.php?id=53802 för att öppna resurs