Vårdvetenskapliga Etiknämnden

Vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN) prövar och ger rådgivande yttranden rörande examensarbeten

Klicka på https://moodle.med.lu.se/course/view.php?id=1815 för att öppna resurs