Time Edit

Vissa utbildningar inom medicinska fakulteten använder universitetets schemaläggningsverktyg Time Edit. Här en kort översikt i hur man kan filtrera information i Time Edit och synkronisera med eget kalenderverktyg.