Codex- etiska regler och riktlinjer för forskning

Klicka på http://www.codex.vr.se/index.shtml för att öppna resurs