Generella bedömningskritierier för skriftlig och muntlig presentation/rapportering

Generella bedömningskritierier för skriftlig respektive muntlig presentation/rapportering i grundutbildningen

Klicka på länken b_kriterier_rap.pdf för att visa filen.