Gemensamma riktlinjer Zoom

1. Logga in. Vi loggar in några minuter innan mötet startar så vi hinner kontrollera uppkoppling, bild och mikrofon. Stäm av med en eller flera deltagare så att de kan höra och se dig.

2. Kamera. Användande av webbkamera gör att vi kan visa aktivt deltagande under mötet. Du kan då ge återkoppling till den som talar utan att avbryta och du visar att ditt fokus är vid skärmen. Om du saknar kamera får du gärna kommentera det (muntligt eller i chatten).

3. Byta namn. Högerklicka på din bild och skriv in förnamn och efternamn när du loggat in i mötet. På så vis kan föreläsaren lätt bjuda in till diskussion och fördela ordet.

4. Fokus. Äta, göra ärenden, prata med andra eller kolla på mobilen görs inte under föreläsningar i sal och inte heller vid digital undervisning.

5. Mikrofon. I storgrupp ska mikrofon hållas avstängd för att undvika att eventuella bakgrundsljud stör. I breakout-rum kan mikrofonen vara på för att samtalet ska bli så "naturligt" som möjligt. Kom överens i eventuella smågrupper om gemensamma regler som passar er.

6. Mikropauser. Att sitta vid en dator själv är långt ifrån detsamma som undervisning i sal. Föreläsare försöker därför ge plats för mikropauser för att byta arbetsställning/ta en bensträckare.

7. Aktivt deltagande. Föreläsare på kursen kommer varva presentation med diskussion. Det här görs för att göra er studenter delaktiga i momentet och på så viss underlätta ert lärande. Se till att, minst en gång under kursen, vara den som besvarar en fråga från föreläsaren eller vara den som pratar för gruppen efter ni haft smågruppsdiskussioner. På så vis deltar du aktivt, får eventuell återkoppling och lär dig desto mer.


Senast ändrad: tisdag, 7 september 2021, 14:31