Examinationsöversikt samt obligatorisk läraktivitet

 

SJSK20. Kandidatuppsats inom vårdnad, examensarbete. 15 hp
Kod Moment Poäng
1401 Kandidatuppsats i omvårdnad 15 hp

EXAMINATIONSÖVERSIKT

SJSK20. Kandidatuppsats inom vårdnad, examensarbete. 15 hp

Examination

Omexamination I

Omexamination II

Dead-line för anmälan till examination

2021-01-07 kl 12.00
(Se Bokningslistan)
2021-02-25

Ej fastställt


Examinationsseminarier av kandidatuppsatser

Opponentskap
Respondentskap
Deltagande vid ytterligare 2 seminarier

2021-01-12
2021-01-13
2021-01-14

(se Bokningslistan)
2021-03-04


Ej fastställt


Obligatorisk läraktivitet
Interprofessionellt lärande - Samverkansdag

2020-12-09
2020-12-10
enl särsk schema.
Vid frånvaro ska ersättningsuppgift genomföras.
Ej fastställt Ej fastställt
Senast ändrad: måndag, 9 november 2020, 10:50