Guide för att använda sig av sk Embedcode eller inbäddad kod för att länka en video från Studio till Moodle

LU:s och Moodles videotjänst  LUplay/Kaltura/Moodle. har sagts upp centralt per den 31 maj 2021. 

 

Så från och med HT21, måste alla länka sina videos från Studio till Moodle.

Studio i Canvas ger oss 3 möjligheter.  Man kan dela länk som öppnas i samma fönster eller i nytt fönster eller dela med hjälp av sk embedkod. Här syns de tre olika sätten:


 

Om man vet att videon aldrig ska textas så är vad man väljer en ren smaksak.  Om man väljer dela länk med "i samma fönster"-inställningen  i Moodle ger följande tydliga vy i en kurs:


 

emedan om man väljer länköppningsinställning till  "i annat fönster" ges en diskretare länk.  

 

Om man väljer att kopiera embedkoden från Studio i Canvas och klistra in den i Moodle-editorn blir resultatet ungeför som när man användalänk "i samma fönster"-inställningen


 

MEN....endast delning med embedkod har fungerande länkning till textfilen när man visar det i Moodle! Så alla andra bör använda embedkod.

 

Hur gör man det?

A)  I Studio med vy över en video - Klicka på delningssymbolen!


B)

Markera och kopiera embedkod! Så kallad Cut n past,  alltså!


 

C)

 Gå till rätt ställe i editorn i Moodle (och editorn finns ju i nästand  alla aktiviteter och resurser i Moodle)
Klicka på symbolen för sk   "html-källkodläge" -    ett läge där man ser den kod som alltid ligger "bakom" det man ser i en editor:

 


 

Då får man denna vy. Där klistrar man in Embedkoden - en sk iframe-kod.

 


Spara! Klart.

 


 

Last modified: Monday, 30 August 2021, 11:00 AM