Start hösten 2018 - våren 2020

Utbildningsplan

VGSSK Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Schematisk kursöversikt

Kursplaner och litteratur

Förkunskapskrav i kursplanerna kan komma att revideras.

SJSF10  Omvårdnadens grunder 7,5 hp
Litteratur  

SJSH11 - Människan - biologi och hälsa, 19 hp
Litteratur

SJSG12 Omvårdnadens teknik I, 2,5 hp (termin 1)
Litteratur

SJSH12 Omvårdnadens teknik II, 2,5 hp (termin 2)
Litteratur

SJSJ12 Omvårdnadens teknik III, 2,5 hp (termin 3)
Litteratur

SJSD23 Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
Litteratur

SJSE13 Profession, etik och handledning I, 2 hp (termin 1-2)
Litteratur (från H19)

SJSF13 Profession, etik och handledning II, 2 hp (termin 3-4)
Litteratur

SJSG13 Profession, etik och handledning, 6 hp (termin 5-6)
Litteratur

SJSG14 Hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv, 19 hp
Litteratur

SJSG15 Personcentrerad vård och lärande vid symtom och tecken på ohälsa, 26,5 hp
Litteratur

SJSG16 Personcentrerad vård vid psykisk ohälsa, 15 hp
Litteratur (från V20)

SJSD24 Vetenskapsteori och metod II, 7,5 hp
Litteratur (från H21)
Litteratur

SJSD22 Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd, 9 hp 
Litteratur

SJSE18 Ledarskapets teori och praktik inom omvårdnad, 6,5 hp
Litteratur (från V21)

Litteratur (från V20)

SJSE19 Förbättringskunskap och informatik i omvårdnad, 5 hp
Litteratur

SJSK20 Kandidatuppsats inom omvårdnad (examensarbete), 15,0 hp
Litteratur (från H21)
Litteratur

SJSD21 Processorienterad klinisk omvårdnad, 25,0 hp
Litteratur


Sommarkurs

VMFE60 Omvårdnad/radiografi i ett internationellt perspektiv, 15 hp 
Litteratur

VMFE60 Nursing/Radiography in an International Perspective, 15 credits
Literature

Senast ändrad: fredag, 2 juli 2021, 21:46