Start hösten 2020 eller senare

Utbildningsplan

VGSKS Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Kursplaner och litteratur


Förkunskapskrav i befintliga kursplaner kan komma att revideras.

VFU = verksamhetsförlagd utbildning)

Uppdateringar av litteraturen kan ske fram till 30 dagar före kursstart.

Termin 1

SJSB40 Omvårdnadens grunder (varav VFU 2 dagar), 8 hp
Litteratur

SJSB41 Människan - biologi och hälsa, 19,5 hp
Litteratur

SJSG12 Omvårdnadens teknik I, 2,5 hp
Litteratur


Termin 2

SJSD23 Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
Litteratur

SJSB44 Hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv, 18,5 hp (varav 7,5 hp VFU)
Litteratur

SJSH12 Omvårdnadens teknik II, 2,5 hp
Litteratur

SRJB61 Handledning I, 1,5 hp
Litteratur


Termin 3

SJSC46 Personcentrerad vård och lärande vid symtom och tecken på ohälsa, 26 hp
Litteratur

SJSJ12 Omvårdnadens teknik III, 2,5 hp 
Litteratur

SRJB62 Handledning II, 1,5 hp
Litteratur


Termin 4

SJSB48 Personcentrerad vård och lärande vid symtom och tecken på psykisk ohälsa, 15 hp 
Litteratur 

SJSB49 Vetenskapsteori och metod II, 7,5 hp 
Litteratur 

SJSB50 Ledarskapets teori och praktik inom omvårdnad, 6 hp 
Litteratur

SJSC63 Handledning III, 1,5 hp
Litteratur


Termin 5

Förkunskapskrav i dessa kurser kommer att revideras.

SJSE19 Förbättringskunskap och informatik i omvårdnad, 5 hp (ny kursplan SJSB51, ej klar)
Litteratur

SJSB52 Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd, 10 hp (ny kursplan, ej klar)
Litteratur

SJSK20 Kandidatuppsats inom omvårdnad (examensarbete), 15,0 hp (ny kursplan SJSK70, ej klar)
Litteratur 


Termin 6

Förkunskapskrav i dessa kurser kommer att revideras.

SJSB53 Processorienterad klinisk omvårdnad (VFU), 27 hp (ny kursplan, ej klar)
Litteratur

SJSB64 Handledning IV, 3 hp 
Litteratur


Sommarkurs

VMFE60 Omvårdnad/radiografi i ett internationellt perspektiv, 15 hp 
Litteratur

VMFE60 Nursing/Radiography in an International Perspective, 15 credits
Literature

Senast ändrad: fredag, 21 januari 2022, 08:57