Kursledning

Kursansvarig: 
Universitetsadjunkt Siv Wictorin Nilsson
Arbetsrum HSC, plan 3, B-korridor, söder
E-post: siv.wictorin_nilsson@med.lu.se 
Tel: 046/2221862

   


Kursansvarig:
Universitetsadjunkt Magnus Sandberg 
Arbetsrum HSC, plan 3, B-korridor, söder
E-post: magnus.sandberg@med.lu.se
Tel: 046-222 19 71 


Examinator:
Professor Ulf Jakobsson 
Besöksadress: Clinical Research Center (CRC), Malmö 
E-post: ulf.jakobsson@med.lu.se
Tel: 040-39 13 17 

Senast ändrad: onsdag, 7 oktober 2020, 06:46