Examinationsöversikt samt obligatorisk läraktivitet

 

SJSK20. Kandidatuppsats inom vårdnad, examensarbete. 15 hp
Kod Moment Poäng
1401 Kandidatuppsats i omvårdnad 15 hp

EXAMINATIONSÖVERSIKT

SJSK20. Kandidatuppsats inom vårdnad, examensarbete. 15 hp

Examination

Omexamination I

Omexamination II

Dead-line för anmälan till examination

2020-01-08 kl 12.00
(Se Bokningslistan)
2020-02-27
kl 12.00
2020-04-16
kl 12.00


Examinationsseminarier av kandidatuppsatser

Opponentskap
Respondentskap
Deltagande vid ytterligare 2 seminarier

2020-01-14
2020-01-15
2020-01-16

(se Bokningslistan)
2020-03-05


2020-04-23


Obligatorisk läraktivitet
Interprofessionellt lärande - Samverkansdag

2019-12-11
2019-12-12
enl särsk schema.
Vid frånvaro ska ersättningsuppgift genomföras.
Ej fastställt Ej fastställt
Senast ändrad: måndag, 23 september 2019, 14:37