Moodla mera! - Funktionsöversikt över Moodle

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Sidan uppdaterad 200110


Moodle har 100-tals funktioner och resurser som går attt kombinera på otaliga sätt så…. det  tar tid att förstå alla pedagogiska funktioner som finns! 

Några tips finns nedan!  

Blir du nyfiken och behöver en utbildningsstund kontakta din Moodlesupport via:
servicedesk@lu.se  eller ring IKT-pedagogerna direkt för att boka tid:

076/1164865 - Niklas Frost
046/2221881 - Magnus Hovde

Nedan följer några tips på vilka e-learningfunktioner i Moodle du (med eller utan kollegor) kan få utbildning i. 
Boka en timme eller två!  Vi kommer till dig -alternativt får du via mejl smidigt  en video som visar hur du gör!                                                                                                                                                                                       

Nybörjarnivå

Kommit igång

Avancerad nivå

Mycket avancerad nivå

Skapa en första kurs

Skapa en avancerad  inlämningsuppgift för inlämning i word eller pdf - koppla till betygsboken!

 

 

Lär dig använda Moodles avancerade digitala examina/tester/quizzar med

med frågebank som kan återanvändas. Med 16 olika frågetyper!  Kan  rättas automatiskt med resultat direkt in i betygsboken!

 

 1.  Kalkylerad fråga
 2.  Kalkylerad multi-choice
 3.  Enkel beräkningsfråga
 4. "Drag and drop"- fråga i text
 5. "Drag and drop" markeringsfråga
 6.  "Drag and drop" till bild
 7.  Beskrivningsfråga
 8.  Essäfråga
 9.  Matchningsfråga
 10.  Inbäddade svarssfråga sk.  (Cloze)
 11.  Vanlig flervalsfråga (MCQ)
 12.  Kort svarsfråga
 13.  Numeriska frågor
 14.  Slumpmässiga korta-svar-matchningsfråga
 15.  Välj saknade ord-frågor
 16.  Sant eller falskt

 

Skapa sk Lessons med olika lärandevägar beroende på studentens val - kan kopplas automagiskt till betyg och mål.

Koppla ditt övergripande  programmål & kursmål mot inlämningsuppgifter och föreläsningar - resultat kan ges möjlighet att slå igenom direkt i individuell studieplan och i betygsbok.

 

 

Ställ in kursens forum

Skapa ett kursgalleri med videofilmer som finns där när studenten behöver repetera

Workshop - ett utmärkt sätt att låta studenter bedöma varandras arbeten - och sedan bedöma bedömningen!

Starta studenters individuella studieplaner

Ladda upp kursmaterial: pdf, word och viktiga länkar

Rätta  alla betygsgrundande prestationer i Moodles egen betygsbok. Även de som sker utanför Moodle!

Wiki - låt studenterna själva bygga en kurswiki

Följ dina studenters måluppfyllselse över kurser och tid

Skapa en  inlämningsuppgift för inlämning i word eller pdf.

Utvärdera kursen med Moodles egna utvärderingsverktyg - återanvänd nästa kurs!

Videoinlämning - låt studenterna lämna in en video och betygsätt den därefter!

Låta studenter ladda upp egna kompetensbevis i kurs

Jobba med grupper på din kurs

Kopiera kurs enkelt till nästa gång!

Skapa en digital bok till din kurs med kapitel och allt - går att skriva ut!

Cliffhanger till hösten till hösten: Interaktiva fråge-videoquizzar direkt till betygsboken!

 

 

 

 

                     

Senast modifierad: torsdag, 30 april 2020, 11:59