Ladok-provmoment

Här nedan följer de olika provmomenten som ingår i SBUN42. För att Du ska Ladok-registreras som godkänd på den aktuella kursen krävs att samtliga moment godkänts.

Provkod

Moment

Hp

1601

Föreberedelse inför vårdhandling

2,0

1602

Yrkesmässig handledning

0,5

1603

Medicinsk, kirurgisk, akut barnsjukvård

5,0Riktlinjer vid examination

  • Studenten ska styrka sin identitet med giltlig fotolegitimation vid individuell tentamen.
  • Betyg meddelas studenten senast 15 arbetsdagar efter examination.
  • Vid omexamination kan examination i grupp ersättas av individuell examination.
  • Frånvaro vid obligatoriska läraktiviteter kan innebära alternativ läraktivitet.
  • För varje provmoment anordnas en ordinarie och två omexaminationer. Student som inte uppnår godkänt resultat vid något av dessa tillfällen har möjlighet att genomgå ytterligare examination.
  • Antalet examinationstillfällen är begränsat till totalt sex för varje provmoment. Om studenten genomfört sex underkända examinationer inom samma provmoment ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Student som underkänts vid två examinationstillfällen kan, hos programdirektören, begära byte av examinator.
Senast ändrad: fredag, 5 april 2019, 09:22