TimeEdit ersätter Moodles schema (VT18)

 

Från och med vårterminen 2018 ersätts Moodles schema av TimeEdit eftersom Moodles schemafunktion fick mycket kritik i den Moodleutvärdering som genomfördes H17.

Under V18 kommer schemaläggningen att korrigeras och finslipas inför H18, vi räknar med att schemat kommer att fungera väl, men inte problemfritt, under V18. Målsättningen är att schemaläggningen ska vara helt klar H18.

Studenter på SSK-programmet kommer att få utvärdera TimeEdit i samband med att Moodle utvärderas.

Senast modifierad: onsdag, 3 april 2019, 08:49