Examinationsöversikt samt obligatorisk läraktivitet

 

SJSK20. Kandidatuppsats inom vårdnad, examensarbete. 15 hp
Kod Moment Poäng
1401 Kandidatuppsats i omvårdnad 15 hp

EXAMINATIONSÖVERSIKT

SJSK20. Kandidatuppsats inom vårdnad, examensarbete. 15 hp

Examination

Omexamination I

Omexamination II

Dead-line för anmälan till examination

2019-01-09 kl 12.00
(Se Bokningslistan)
2019-02-06 kl 12.00
(Se Bokningslistan)

2019-04-17 kl 12.00
(Se Bokningslistan)

Examinationsseminarier av kandidatuppsatser

Opponentskap
Respondentskap
Deltagande vid ytterligare 2 seminarier

2019-01-15
2019-01-16
2019-01-17

(se Bokningslistan)
2019-02-14
(Se Bokningslistan)
2019-04-25
 (Se Bokningslistan)

Obligatorisk läraktivitet
Interprofessionellt lärande - Samverkansdag

2018-12-12
2018-12-13
enl särsk schema.
Vid frånvaro ska ersättningsuppgift genomföras.
Ej fastställt Ej fastställt
Senast ändrad: tisdag, 25 september 2018, 10:51