Kursansvarig/Kursexaminator/Resurspersoner

Kursansvarig
Helena Nilsson
helena.nilsson.0880@med.lu.se

Examinator

Angelika Fex
Universitetsadjunkt
046 - 222 19 29
angelika.fex@med.lu.se

Resursperson

Andreas Rantala
andreas.rantala@med.lu.se
Expedition B-korr. norr Plan 3

Resursperson

Karina Terp
karina.terp@med.lu.se
Expedition B-korr. norr Plan 3

Resursperson

Karin Ängeby
karin.angeby@med.lu.se
Expedition B-korr norr Plan 3

 

Senast ändrad: onsdag, 22 augusti 2018, 09:42