Ladok-provmoment

SJSD22 Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd, G. 9 hp
Kod Moment Poäng
1401 Lidandet som grund för omvårdnad 2,0 hp
1402 Symtom och tecken på allvarlig ohälsa 3,5 hp
1403 Omvårdnadsplan vid komplexa ohälsotillstånd 3,0 hp
1404 Läkemedelsberäkning 0,5 hp

Senast ändrad: torsdag, 15 februari 2018, 10:12