Examinationsöversikt

SJSD22 Omvårdnad vid komplexa ohälsotillstånd, G. 9 hp
Kod Moment Poäng
1401 Lidandet som grund för omvårdnad 2,0 hp
1402 Symtom och tecken på allvarlig ohälsa 3,5 hp
1403 Omvårdnadsplan vid komplexa ohälsotillstånd 3,0 hp
1404 Läkemedelsberäkning 0,5 hp

EXAMINATIONSÖVERSIKT

Provmoment, Poäng, Typ av examination

Examination

Omexamination

1401. Lidandet som grund för omvårdnad, 2,0 hp

Examinationsseminarium. Skriftlig och muntlig gruppuppgift med individuell bedömning.

Uppladdning av poster: 
2018-10-29 kl 12.00

Examinationsseminarium
2018-11-01
Se aktuella tider på kursschema

 

1402. Symtom och tecken på allvarlig ohälsa

Skriftlig individuell salstentamen

2018-11-08, kl 9-12

2019-01-03 kl 9-12
1403. Omvårdnadsplan vid komplexa ohälsotillstånd, 3,0 hp

a. Skriftlig hemtentamen i grupp, muntlig redovisning i grupp med individuell bedömning

- Aktuella omvårdnadsområden fördelas gruppvis 
2018-09-24 kl 15.00
- Patientfall laddas upp i Moodle senast 
2018-10-04 kl 09.00
- Patientfallen fördelas enlig kursmeddelande 
2018-10-05 kl 09.00
- Hemtentamen( omvårdnadsplan) uppladdas i Moodle senast 
2018-10-11 kl. 15.00


b. Examinationsseminarium
Studenter placeras i examinationsgrupp enligt examinationsfördelningsschema under kursdokument

Alternativ: 
Se examinationsfördelningschema och kursschema

 Omexamination: 2018-11-19 kl 9:30-12

c. Obligatorisk läraktivitet:

Organdonation och transplantation

2018-10-26 kl 09.00-16.00

 1404. Läkemedelsberäkning

 OBS! Registering sker en halvtimme för starttid.

Ordinarie examination

2018-10-12, kl 14-17

Omexamination

I: 2018-11-24 kl 9-12

 

Senast ändrad: tisdag, 30 oktober 2018, 10:33