Gå direkt till huvudinnehåll

Videoföreläsningar statistik

Videoföreläsningar statistik


Nedan finner ni föreläsningar som behandlar olika områden av kvantitativa metoder och statistik. Föreläsningarna kan ses fristående, men kan med fördels ses i den ordning som de ligger här på sidan då de delvis bygger på varandra, dvs. man behöver kunskapen från de första föreläsningarna för att förstå de sista. Om ni hittar fel, konstigheter, eller där ljud och bild är väldigt osynkade får ni gärna skicka ett mail till magnus.sandberg@med.lu.se. Uppge då gärna vilken tid och vilken video som ni hittat detta i.  

 

Introduktionsföreläsningen innehåller bl.a:

·        Varför vetenskapligt förhållningssätt och varför behövs statistik

·        Syftet med kvantitativa studier

·        Vikten av ett tydligt syfte

·        Vetenskapliga designer

·        Design kopplat till evidens

_____________________________________________________________________________________

Föreläsningen om population, urval och validitet innehåller bl.a: 

·        Population i relation till urval

·        Urvalstyper

·        Bortfall

·        Validitet och reliabilitet ur ett mätinstrumentsperspektiv

·        Validitet ur ett designperspektiv

_____________________________________________________________________________________

Föreläsningen om datatyper innehåller bl.a: 

·        Olika datanivåer

·        Oberoende och beroende variabel

·        Exempel på datanivåer och exempel från artiklar

_____________________________________________________________________________________

Föreläsningen om central- och soridningsmått innehåller bl.a: 

·        Centralmått

·        Spridningsmått

·        Vad man ska man använda

·        Exempel från statistikprogrammet SPSS

_____________________________________________________________________________________

Föreläsningen om presentation av data innehåller bl.a: 

·        Vanliga fallgropar

·        Presentation av resultat i text/tabell

·        Grafisk presentation

_____________________________________________________________________________________

Föreläsningen om analytisk statistik innehåller bl.a: 

·        Normalfördelning

·        Standardfel

·        Konfidensintervall

·        Hypotesprövning

·        Statistisk signifikans

·        Olika signifikanstester

·        Tolkning av resultat

_____________________________________________________________________________________

Föreläsningen om statistisk styrka och klinisk relevans innehåller bl.a: 

·        Varför statistisk signifikans inte är tillräckligt

·        Skillnader i relation till antal individer i ett urval

·        Typ I- och Typ II-fel

 


Senast modifierad: torsdag, 9 november 2017, 10:17

Senast ändrad: måndag, 19 mars 2018, 13:42