Examinationsöversikt

Här nedan följer de olika provmomenten som ingår i kursen SBMS15. För att Du ska Ladok-registreras som godkänd på kursen krävs att samtliga provmoment är godkända.. Betygsskala: Underkänd, Godkänd.

Provkod

Provmoment

Hp

Examinationsform

Examination

1601

Förlossningsvård (VFU)

8.5

Individuell bedömning enligt fastställda kriterier (formulär) i VFU med muntlig genomgång.

Obligatoriska läraktiviteter:
- Vägledning i yrkesrollen
- Skriftliga dagliga reflektioner

Enligt rotationsschema sista dagen

1602

Ligger fysiskt i kurs 14

Patientfall inom ämnesområdet (vårdseminarium)

0.5

Individuell bedömning enligt fastställda kriterier (formulär) i VFU med muntlig genomgång.

Gruppuppgift med muntlig framställning vid seminarium i grupp med individuell bedömning.

Se separat schema

1603

Eftervård. (normal eftervård/BB/patienthotell)

2.5

Individuell bedömning enligt fastställda kriterier (formulär) i VFU med muntlig genomgång.

Obligatorisk läraktivitet:
- Fältstudie två dagar neonatalavdelning, inklusive intervju med förälder.

Enligt rotationsschema sista dagen

1604

Amningsobservation

0.5

Amningsobservation med individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Se separat schema

Senast ändrad: torsdag, 17 maj 2018, 08:21