Kursansvarig / Examinator / Resurs

    Kursansvarig
    Eva Persson
    Universitetslektor
    Tel: 046 222 18 90
    E-post:
eva-kristina.persson@med.lu.se
    Examinator
    Li Thies-Lagergren
    A
djungerad universitetsadjunkt
    Tel: 046 222 18 90
    E-post: li.thies-lagergren@med.lu.se

    Resurs
    Ingela Sjöblom
    Universitetsadjunkt
    Tel: 046- 222 18 91

    E-post: ingela.sjoblom@med.lu.se

    Resurs
    Maria Ekelin
    Universitetsadjunkt

    Tel: 046-222 19 39
    E-post: maria.ekelin@med.lu.se


    Resurs
    Helena Nilsson
    U
niversitetsadjunkt
    E-post: helena.nilsson@med.lu.se


Kontaktuppgifter till utbildningsadministratör, studievägledare, internationell koordinator, IT-service samt EVU-enhet finns under Vi som jobbar på Barnmorskeprogrammet

Senast ändrad: torsdag, 25 oktober 2018, 16:04