Examinationsöversikt

Här nedan följer de olika provmomenten som ingår i kursen SBMS14. För att du ska Ladok-registreras som godkänd på den aktuella kursen krävs att momentet godkänts. Betygskala: Godkänd, Underkänd.

Provkod Provmoment Hp
1601 Förlossningsvård 9.0

Senast ändrad: måndag, 8 maj 2017, 09:08