Examinationsöversikt

Här nedan följer de olika provmomenten som ingår i kursen SBMS14. För att du ska Ladok-registreras som godkänd på den aktuella kursen krävs att momentet godkänts. Betygskala: Godkänd, Underkänd.

Provkod Provmoment Hp
1601 Förlossningsvård 9.0

Last modified: Monday, 8 May 2017, 9:08 AM