Ersättning i samband med VFU

Ersättning i samband med verksamhetsförlagd utbildning söker du på blankett nedan. Blanketten skall inlämnas senast en månad efter avslutad termin. :

Reseersättningsblankett VFU

Fyll i blanketten online. Välj skriv ut som pdf och mejla blanketten till kursansvarig som ska attestera den. Glöm inte att även bifoga kvitton på ALLA dina utlägg.

Information gällande ansökan om ersättning för resor i samband med VFU

Ersättning för resor till och från VFU-plats kan endast sökas för den faktiska tiden för VFU vars kostnader under en termin överstiger en (1) Skånetrafikens 30-dagarsbiljett med studentrabatt, stor zon (hela Skåne).

Reseersättning kan som högst beviljas motsvarande kostnaden för tre Skånetrafikens 30-dagarsbiljetter med studentrabatt, stor zon (hela Skåne).

Ersättning kan endast sökas för det billigaste biljettalternativet med studentrabatt.

Reseersättning ersätts endast mot kvitto/verifikation.

OBS! Informera dig om hur kvitto/verifikation på biljett hanteras om du använder Skånetrafikens app för resande.

• Alla resor beräknas utgå från studieorten, d.v.s. Lund.

• För student som blivit VFU-placerad på bostadsort eller studieort utgår ingen ersättning.

• Reseersättning kan endast utbetalas för resor inom lärosätets ordinarie VFU-orter om inget annat överenskommits.

• Reseersättning kan inte sökas av studenter med studielön.

 

Exempel:

  • Student A reser under 5 veckor mellan hemorten i Lund och VFU-platsen i Malmö. Hen köper då ett månadskort för 4-6 zoner á 630 kronor. För sista veckan köper Student A 5 st. 24 timmars biljetter á 375 kronor. Totalt utlägg 1005 kronor. Skånetrafikens 30-dagarsbiljett med studentrabatt, stor zon kostar i dagsläget 895 kronor. Det är den summan Student A får stå för själv. Resterande summa på 110 kronor ersätts.
  • Student B reser under 4 veckor mellan hemorten i Lund  och VFU-platsen i Helsingborg. Hen köper då ett månadskort för stor zon á 895 kronor. Ingen ersättning utgår.
  • Student C reser mellan hemorten Ystad och VFU-platsen i Lund. Hen köper då ett månadskort för stor zon á 895 kronor. Ingen ersättning utgår, oavsett längd på VFU.
  • Student D har reskostnader som under en termin motsvarar kostnaden av fyra (eller fler) Skånetrafikens 30-dagarsbiljett med studentrabatt, stor zon. Kostnader motsvarande tre Skånetrafikens 30-dagarsbiljett med studentrabatt, stor zon ersätts.

Hur fyller jag i reseersättningsblanketten?  

Fyll i uppgifter gällande:

  • vilket program och vilken/vilka kurser som avses (fylls i digitalt)
  • dina person- och adressuppgifter (fylls i digitalt)
  • alla utlägg du haft och verifiera med kvitto (fylls i digitalt)
  • datum och underskrift

Lämna den ifyllda blanketten inklusive kvitton till kursansvarig som genom sin namnteckning intygar att du genomfört din VFU inom de angivna datumen. Kursansvarig sänder den vidare till personaladministratör vid IHV.

Övernattning

Övernattning ersätts endast i undantagsfall och då med högst 2000 kronor per termin. Ersättning för övernattning ska, i de fall det är möjligt, godkännas i förväg av respektive programansvarig. Bifoga ifylld blankett Ansökan om ersättning för logi och/eller resor med bil i samband med VFU. Verifiera med kvitto.

Bilersättning

Ersättning för körning med bil utbetalas endast i undantagsfall. Bilersättning ska godkännas i förväg av respektive programansvarig. Ersättningsbeloppet motsvarar den skattefria delen av bilersättning enligt inkomstskattelagen. Bifoga ifylld blankett Ansökan om ersättning för logi och/eller resor med bil i samband med VFU.

Ansökan om logi och resor med bil   

Nordea

Utbetalning av ersättning görs via Nordea. Om du inte har något konto hos Nordea, anmäl ett konto digitalt på Nordeas hemsida. Du kan då få din ersättning insatt direkt på ditt bankkonto i annan bank.

Lunds universitets arbetsgivarnummer hos Nordea är 85641. Gäller hittills endast svenska bankkonto. Vid utländska bankkonto måste en utlandsblankett skickas in till Nordea.

Senast ändrad: onsdag, 13 juli 2022, 09:17