Belastningsregistret

När du skall göra din VFU inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), LSS/HVB-hem eller fältstudier inom Elevhälsan (skolan) finns krav på att du som student skall kunna uppvisa ”Utdrag ur belastningsregistret”. 

Det är även flera kommuner som kräver utdrag vid VFU inom hemsjukvård/särskilt boende. Om chef inom hemsjukvård/särskilt boende/LSS frågar efter ditt utdrag ur belastningsregistret skall du omgående kunna visa upp ett utdrag. 

Det är verksamheten som ska upplysa dig vilket sorts intyg de kräver. Fråga dem om de inte nämnt vilket.

Normal handläggningstid för utdrag ur belastningsregistret är för svensk medborgare ca 2 veckor + posthantering 3-5 dagar.

Medborgarskap i annat EU-land

Om du har medborgarskap i annat EU-land eller Storbritannien och ansöker om registerutdrag, skickas automatiskt förfrågan till det aktuella landet. Det är Polismyndigheten som inhämtar uppgifter som finns i kriminalregistret i den aktuella staten.

Förordning (2014:1158) på Riksdagens webbplats

Landet har 4-21 arbetsdagar (ej inräknat respektive lands helgdagar) på sig att besvara förfrågan, vilket kan medföra en process som tar flera veckor. Vi har ingen möjlighet att påverka landets handläggningstid, däremot kan du själv underlätta processen och därmed få utdraget snabbare genom att fylla i samtliga uppgifter som efterfrågas på blanketten.

Belastningsregistret – begär utdrag, Polisen 

Begär utdrag för VFU vid HVB-hem

Begär utdrag för VFU på skola

OBS! Ansök bara om utdrag från belastningsregistret på polisens hemsida. Det finns andra aktörer som ger intryck av att vara behjälpliga, men som tar betalt för tjänsten.

Last modified: Tuesday, 25 October 2022, 1:21 PM