Belastningsregistret

När du skall göra din VFU inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), LSS eller HVB-hem finns krav på att du som student skall kunna uppvisa ”Utdrag ur belastningsregistret”. Det gäller även fältstudier vid elevhälsan samt VFU inom hemsjukvård/särskilt boende i vissa kommuner.

I dagsläget vet vi att man inom Helsingborg stad kräver utdrag ur belastningsregistret vid VFU inom hemsjukvård/särskilt boende, men det kan gälla fler kommuner som vi inte har information om i dagsläget. Om chef inom hemsjukvård/särskilt boende/LSS frågar efter ditt utdrag ur belastningsregistret skall du omgående kunna visa upp aktuellt utdrag. 

Det är verksamheten som ska upplysa dig vilket sorts intyg de kräver. Fråga dem om de inte nämnt vilket.

Normal handläggningstid för utdrag ur belastningsregistret är för svensk medborgare ca 2 veckor + posthantering 3-5 dagar.

Handläggningstid för utdrag ur belastningsregistret är för utländsk medborgare är minst 1 månad + posthantering 3-5 dagar.

Belastningsregistret – begär utdrag, Polisen 

Begär utdrag för VFU vid HVB-hem

Begär utdrag för VFU på skola

OBS! Ansök bara om utdrag från belastningsregistret på polisens hemsida. Det finns andra aktörer som ger intryck av att vara behjälpliga, men som tar betalt för tjänsten.

Senast ändrad: tisdag, 28 juni 2022, 16:34