Belastningsregistret

När du skall göra din VFU inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) finns krav på att du som student skall kunna uppvisa ”Utdrag ur belastningsregistret”.

Det gäller även fältstudier vid elevhälsan samt hemsjukvård, särskilt boende i vissa kommuner samt VFU inom HVB-hem.

Det är verksamheten som ska upplysa dig vilket sorts intyg de kräver. Fråga dem om de inte nämt vilket.

Normal handläggningstid för utdrag ur belastningsregistret är ca 2 veckor + posthantering 3-5 dagar.

Berörda studenter kommer att få mer information.

Belastningsregistret – begär utdrag, Polisen 

Begär utdrag för VFU vid HVB-hem

Begär utdrag för VFU på skola

Senast ändrad: måndag, 30 augusti 2021, 09:23