Tider och poäng

Tider och poäng

En studerandevecka på en helfartsutbildning innefattar 40 timmar/vecka. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på helfart innefattar minst 32 timmar/vecka. Det innebär att det finns 8 timmar/vecka till en teoretisk uppgift. Exempelvis motsvarar 3 veckor VFU på helfart 96 timmar, 5 veckor motsvarar 160 timmar osv.

Vissa utbildningar på avancerad nivå bedrivs på halvfart. Där kan upplägget under VFU variera. Se vidare under respektive program.

Det förekommer inga höst-, jul-, sport- eller påsklov eller någon annan ledighet under höst- och vårtermin.

Både dag-, kväll-, natt- och helgtjänstgöring kan förekomma under VFU.

Studerande omfattas inte av Arbetstidslagen.

Sjukdom/frånvaro

Om du blir sjuk eller har annan frånvaro under din VFU-period är grundregeln att all tid ska tas igen. Vid behov diskutera detta med kursansvarig.

Bedömning

Bedömningsformulär/intyg (AssCE-formulär) finns på respektive kurshemsida. Det skall alltid skickas av handledare/klinisk lärare till kursansvarig om inte annat överenskommits eller annan information finns på kursens hemsida.

Senast ändrad: onsdag, 13 juli 2022, 08:48