Distriktssköterska

VFU Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning distriktssköterska

När du studerar Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning distriktssköterska har du följande VFU-perioder: 

T2    4d Fältstudier elevhälsan, 3v BVC, 3v VC, 3v hemsjukvård      

 

OBS! Utdrag ur belastningsregistret krävs för fältstudier inom Elevhälsan och i vissa kommuner inom hemsjukvård. Läs mer här

Till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning distriktssköterska tilldelas vi VFU-platser i hela Skåne. Vid fördelningen är VFU-platserna indelade i 5 olika områden. Du kommer att få prioritera dem i den ordning du föredrar (1-5). Se kartan.

Karta VFU SpecSSK

Senast ändrad: måndag, 22 augusti 2022, 15:41