Distriktssköterska

VFU Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning distriktssköterska

När du studerar Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning distriktssköterska har du följande VFU-perioder: 

T2               3 v barnhälsovård, 3 v vårdcentral, 3 v hemsjukvård samt fältstudier Elevhälsan.       

 

OBS! Utdrag ur belastningsregistret krävs - läs mer här Belastningsregistret

Till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning distriktssköterska tilldelas vi VFU-platser i hela Skåne. Vid fördelningen är VFU-platserna indelade i 5 olika områden. Du kommer att få prioritera dem i den ordning du föredrar (1-5). Se kartan.

Karta VFU SpecSSK

Senast ändrad: måndag, 30 augusti 2021, 09:47