Ambulanssjukvård

VFU Specialistsjuksköterska ambulanssjukvård

När du studerar till Specialistsjuksköterska ambulanssjukvård har du följande VFU-perioder:

T1               5 v Ambulanssjukvård inkl. 1 v anestesi

T2               5 v Ambulanssjukvård  

 

Inom ambulanssjukvård tilldelas vi VFU-platser i Skåne.

För dig som bor utanför Skåne kan VFU, under förutsättning att överenskommelse kan tecknas, ske utanför Skåne.

 

 

Last modified: Monday, 13 September 2021, 10:05 AM