Sjuksköterskeprogrammet

VFU Sjuksköterskeprogrammet

När du studerar till sjuksköterska har du följande VFU-perioder:

T1                  2 dagar fältstudier

T2                  5 v på vårdcentral varav 1 vecka på distriktssköterskemottagning (möjlighet till studiebesök inom barnhälsovård och mödrahälsovård)

T3                  7 v inom somatisk vård (på sjukhus)

T4                  5 v psykiatrisk vård (på avdelning, mottagning, i boende)

T6                  3 v hemsjukvård/särskilt boende, 2 v somatisk akutsjukvård, 2 v klinisk utbildningsavdelning - KUA samt 8 v sjukhusbaserad somatisk vård

 

I sjuksköterskeprogrammet kan VFU-platserna finnas inom slutenvård vid sjukhusen i Lund, Landskrona och Helsingborg. Inom primärvård och kommunal vård finns platserna huvudsakligen i mellersta och nordvästra Skåne. Se nedan gul markering.

kommuner skåne

                       

 

Senast ändrad: tisdag, 24 maj 2022, 12:01