VFU-info & VFU-enkät

VFU-info & VFU-enkät

Inför varje termins VFU-kurser håller EVU ett informationsmöte om vad som gäller specifikt för den kommande VFUn. Därför är det viktigt att du deltar. Då finns även möjlighet att ställa frågor. I samband med informationsmötet får du en enkät.

Enkäten sänds till den e-postadress du har i LADOK och du bör kontrollera att den är korrekt.

Det går INTE att sända den egna länken vidare till en annan student.

Har du inte fått någon enkät - kontakta Annika West annika.west@med.lu.se

Om du ändrar e-postadressen i LADOK var vänlig mejla oss så att vi har information om vilken e-postadress du vill använda.

VFU-enkäten utgör grunden för VFU-placeringarna och är obligatorisk att svara på. Den består av ett antal frågor som bl.a. berör var du bor, tidigare kontakt med verksamheter och du får också möjlighet att prioritera var du föredrar att göra din VFU.

Enkäten sänds totalt tre gånger under ett spann av några dagar. Har du missat det första mejlet kommer du få påminnelse vid totalt två tillfällen. Kontroller ditt SPAM-filter om du inte får VFU-enkäten i din epost samt vilken epostadress du angivit i LADOK så du vet att du söker enkäten på rätt ställe.

Med VFU-enkäterna som underlag sammanställs VFU-placeringarna i samråd med studentföreningens ordförande och finns sedan i Moodle eller CANVAS samt i Praktikplatsen.se när de är permanenta.

Du får ett meddelande till din mejl (förutsatt att du inte har stängt av avisering - gäller CANVAS) med information om var du finner placeringslistan samt instruktioner om hur/när ev. byte av VFU-plats genomförs. Överenskommelse om byte mellan studenter av VFU-plats görs i samråd med VFU-samordnaren.

Efter deadline för byten görs inga ändringar.

Senast 3 veckor före placeringens början skickas de definitiva placeringslistorna till respektive avdelning/enhet.

Vanligtvis får du information från din VFU-plats med schema etc. Om det inte har skett 14 dagar innan VFU-start kontaktar du dem själv enligt den information du fått i mejl från Praktikplatsen.se.

Planerad VFU-information HT22

  • Sal kan även ses i kursens schema. Kontakta din studieadministratör om du inte finner schemat. Vid information i sal ber vi dig vänligen att inte använda parfymerade produkter pga doftöverkänslighet.
  • Länk till zoom sänds som kursmeddelande från din studieadministratör/kursansvarig.

 

SBUP42 halvfart inför VT23

 

5 sept

 

9.15-10.00

Zoom

DSKR40 inför VT23

 

7 sept

09:15-10:00

 

Sal 03

Barnmorskeprogrammet

T1 HT22 – T3 VT23

 

9 sept

9.15-10.00

 

Zoom

SSK T3 inför T4 VT23

12 sept

16:15-17:00

 

Sal B335

Anestesi, & OP HT22 & VT23

15 sept

11.15-12.00

 

Zoom

SSK T2 inför T3 VT23

26 sept

 

13:15-14:00

Zoom

SSK T1 inför T2 VT23

 

11 jan

 

13:15-14:00

Sal 01

 

Undantag:

  • Fältstudier - vilket inte är detsamma som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Placeringslista inför fältstudier erhålles veckan innan fältstudierna. Det finns inga möjligheter till byte av fältstudieplatser.
  • Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning Ambulans och inriktning Intensivvård hanteras av inriktningsansvarig.

Last modified: Wednesday, 28 September 2022, 10:15 AM