Informationsmöte & VFU-enkät

Informationsmöte & VFU-enkät

Inför varje termins VFU-period håller EVU ett informationsmöte om vad som gäller specifikt för den kommande VFUn. Då finns också möjlighet att ställa frågor. I samband med informationsmötet får du en enkät.

Enkäten sänds till den e-postadress du har i LADOK och du bör kontrollera så att den är korrekt.

Om du ändrar e-postadressen i LADOK var vänlig mejla oss så att vi har information om vilken e-postadress du vill använda.

VFU-enkäten utgör grunden för VFU-placeringarna och är obligatorisk att svara på. Den består av ett antal frågor som bl.a. berör var du bor, tidigare kontakt med verksamheter och du får också möjlighet att prioritera var du föredrar att göra din VFU. Enkäten sänds totalt tre gånger under ett spann av några dagar. Har du missat det första mejlet kommer du få påminnelse vid totalt två tillfällen. Kontroller ditt SPAM-filter om du inte får VFU-enkäten i din epost samt vilken epostadress du angivit i LADOK så du vet att du söker enkäten på rätt ställe.

Därefter sammanställs VFU-placeringarna i samråd med studentföreningens ordförande och finns för de flesta utbildningar publicerade i Moodle samt i Praktikplatsen.se när de är permanenta.

Du får ett meddelande till din mejl med information om var du finner placeringslistan samt instruktioner om hur/när ev. byte av VFU-plats genomförs. Överenskommelse om byte av VFU-plats görs i samråd med VFU-samordnaren.

Efter deadline för byten görs inga ändringar.

Senast 3 veckor före placeringens början skickas de definitiva placeringslistorna till respektive avdelning/enhet.

Vanligtvis får du information från din VFU-plats med schema etc. Om det inte har skett 14 dagar innan VFU-start kontaktar du dem själv enligt den information du fått i mejl i samband med placeringslistan.

Undantag:

  • Fältstudier - vilket inte är detsamma som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Placeringslista inför fältstudier erhålles veckan innan fältstudierna. Det finns inga möjligheter till byte av fältstudieplatser.
  • Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning Ambulans och inriktning Intensivvård hanteras av inriktningsansvarig.

Senast ändrad: måndag, 30 augusti 2021, 10:32