eTjänstekort för studenter

Från och med höstterminen 2014 är det krav från Region Skåne att alla studenter ska ha ett eTjänstekort. Tjänstekortet ger studenten tillgång till bl.a. de dörrar och delar av datasystemet som vederbörande är i behov av under Vfu:n.

Har en student inte ett eTjänstekort, kan inte studenten gå ut på Vfu.

Terminskortet gäller hela utbildningsperioden. Efter utbildningens slut lämnar du tillbaka kortet till Region Skåne.
Gör du ett avbrott, lämnar du kortet till din utbildningsadministratör.
Gör du ett studieuppehåll, behåller du kortet. Meddelande om studieuppehållet görs av din utbildningsadministratör till regionen.

Information om eTjänstkortet hittar du här.
De sidor som är intressanta för dig är sidorna eTjänstekort till studenter samt Verksamhetsförlagd utbildning.

Hur gör du för att få ett eTjänstekort?
Följ instruktionerna som du hittar på sidan eTjänstekort till studenter.

Senast ändrad: fredag, 5 januari 2018, 09:03