Studiesociala kommittén - Särskilda skäl kan påverka VFU-placering

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) finns inom olika orter/kommuner inom Skåne och inom vissa program även utanför Skåne. Om du har sociala, medicinska eller andra särskilda skäl kan du ansöka om särskild VFU-placering. De särskilda skälen ska styrkas med intyg. Du ska motivera hur de särskilda skälen har betydelse för VFU-placeringen.

Information om prioriterade grupper se Studiesocialt regelverk  sidan 3

VFU på annan plats än ordinarie VFU-plats beviljas endast om VFU kan genomföras med god kvalitet och examination på rättssäkra grunder samt om det är administrativt möjligt att anordna.

I de fall samtliga sökande till en ort inte kan beredas plats tillämpas lottning

När ska ansökan vara inkommen?

Ansökan om särskilda skäl vid VFU-placering ska vara inkommen senast 15 mars för kommande hösttermin och senast 15 oktober inför kommande vårtermin.

Vid frågor inför din ansökan kontakta Studievägledare för Sjuksköterskeprogrammet, Röntgensjuksköterskeprogrammet, Specialistsjuksköterskeprogrammet samt Barnmorskeprogrammet via deras gemensamma funktionsmail; studievagledare_vard@med.lu.se I ämnesraden på mailet skriver du vilket program det gäller så får du svar från den studievägledare som har hand om just ditt program.

Sammanträdesdatum för Studiesociala kommittén 2022

 • 6 december

2023

 • 11 januari
 • 7 februari
 • 14 februari
 • 28 mars
 • 2 maj
 • 8 juni
 • 23 augusti
 • 19 september
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 5 december

2024

 • 10 januari

Information och ansökningsblankett för VFU inom särskild ort/kommun finns på sidan för Programspecifika e-tjänster

Information om Studiesociala kommittén Studiesociala kommittén

 

Senast ändrad: onsdag, 26 oktober 2022, 11:22