Kursansvarig/Examinator/Resurspersoner

Kursansvarig: 
Universitetsadjunkt Siv Wictorin Nilsson
Arbetsrum HSC, plan 3, B-korridor, söder
E-post: siv.wictorin_nilsson@med.lu.se 
Tel: 046/2221862

   
Examinator:
Universitetslektor Jimmie Kristensson
Arbetsrum: HSC, plan 2, C-korridor, söder
E-post: jimmie.kristensson@med.lu.se
Tel: 046/2221974

Resursperson statistik: Universitetsadjunkt Magnus Sandberg
Arbetsrum HSC, plan 3, B-korridor, söder
E-post: magnus.sandberg@med.lu.se
Tel: 046/2221971

Resursperson bibliotek: Bibliotekarie Ranka Steingrimsdottir
Arbetsrum HSC, Plan 2, biblioteket
E-post: ranka.steingrimsdottir@med.lu.se
Tel: 046/2221875

Senast ändrad: torsdag, 1 mars 2018, 09:20