Examinationsöversikt samt obligatorisk läraktivitet

 

SJSK20. Kandidatuppsats inom vårdnad, examensarbete. 15 hp
Kod Moment Poäng
1401 Kandidatuppsats i omvårdnad 15 hp

EXAMINATIONSÖVERSIKT

SJSK20. Kandidatuppsats inom vårdnad, examensarbete. 15 hp

Examination

Omexamination I

Omexamination II

Dead-line för anmälan till examination

2018-05-23 kl 12.00
(Se Bokningslistan)
Ej fastställt
(Se Bokningslistan)

Ej fastställt (Se Bokningslistan)

Examinationsseminarier av kandidatuppsatser

Opponentskap
Respondentskap
Deltagande vid ytterligare 2 seminarier

2018-05-29
2018-05-30
2018-05-31

(se Bokningslistan)
Ej fastställt
(Se Bokningslistan)
Ej fastställt (Se Bokningslistan)

Obligatorisk läraktivitet
Interprofessionellt lärande - Samverkansdag

2018-05-02
2018-05-03
enl särsk schema.
Vid frånvaro ska ersättningsuppgift genomföras.
Ej fastställt Ej fastställt
Senast ändrad: onsdag, 24 januari 2018, 11:46