Examinationsöversikt

Här nedan följer de olika momenten som ingår i SBMR11. För att Du ska Ladok-registreras som godkänd på den aktuella kursen krävs att samtliga moment godkänts. Betygskala: Godkänd, Underkänd.

Provkod Provmoment Hp
1501 Kvinno- och mödrahälsovård I (VFU) 5.0
1502 Kvinno- och mödrahälsovård II (Vårdseminarium) 0.5
1503 Stöd i föräldraskap 0.5

Senast ändrad: söndag, 14 januari 2018, 19:44