Kursansvarig, examinator, resurspersoner

Kursansvarig

Anneli Jönsson
Universitetsadjunkt, doktorand, leg sjuksköterska
Vård i högteknologisk miljö 
Tel: 046-222 18 34
Mejl: anneli.jonsson@med.lu.se
Expedition på plan 3, B-korridoren

Susanne Nilsson

Leg. Sjuksköterska
Njuravdelning 23
Skånes universitetssjukhus, Malmö
Tel: 040-336457
Mejl: Susanne.M.Nilsson@skane.se

Naomi Clyne

Docent, överläkare
Njursektionen i Lund, Skånes Universitetssjukhus
tel: 046-171682
Mejl: Naomi.Clyne@skane.se

Samordnare
Christina Landelius   
Tel: 046-222 19 51
Mejl: christina.landelius@med.lu.se

Administratör
Karin Delin 
Tel: 046-222 19 14 
Mejl: karin.delin@med.lu.se

Senast modifierad: tisdag, 20 mars 2018, 11:30