Examinationsöversikt

Prov/moment för kursen VMFN73,   Njurmedicin för sjuksköterskor

Provkod                  

Examinationsform

Obligatoriska moment

Datum

1701 Fördjupning inom njursjukvård, 5hp

Skriftligt individuellt fördjupningsarbete  med muntlig framställning.

 

21/3 och 22/3 2018

Deadline inlämning: 28/2

1702 Kärnkompetenserna i relation till njursjukvård, 5hp

Skriftlig gruppuppgift med muntlig framställning med individuell bedömning.

Case: Njursjukdom

14/12

 

 

Case: 
Behandling och palliativ vård

15/2 2018

1703 Anatomi, fysiologi och patofysiologi vid njursjukdom, 5hp

Skriftlig individuell hemtentamen.

Anatomi och fysiologi

Öppnar den 3/11,
stängs 24/11

 

Skriftlig individuell hemtentamen.

Patofysiologi vid njursjukdom

Öppnar den 4/1 2018,
stängs 25/1

Senast modifierad: torsdag, 19 oktober 2017, 13:08